http://www.ryszardy.pl 

Rok 2004
Od lewej: Andrzej Keyha wręcza "platynową płytę", Krystynie Święcickiej-Wójcik