http://www.ryszardy.pl 

Rok 2004
Od lewej: Jacek Ukleja, Antoni Krupa, Piotr Łopalewski ,   ,