http://www.ryszardy.pl 

Rok 2004
Od lewej: Jacek Ukleja, Krystyna Święcicka-Wójcik, Antoni Krupa