http://www.ryszardy.pl 

Rok 2004 17 listopada - Warszawa
Od lewej: Andrzej Icha - autor, Ryszard Kozicz, menadżer, Jerzy Tarsiński .