http://www.ryszardy.pl 

Rok 2004 17 listopada - Warszawa
Od lewej: Ryszard Kozicz ,  wieloletni menadżer zespołu, Jacek Zieliński,