http://www.ryszardy.pl 

Rok 2004 17 listopada - Warszawa
Od lewej: Stanisław Cejrowski ,   Jacek Zieliński,   Jerzy Tarsiński ,   Andrzej Icha