http://www.ryszardy.pl 
Chicago - 2004
Od lewej: Katarzyna Sobczyk i Jacek Kafel .