http://www.ryszardy.pl 

Gazeta "Głos Tygodnik Nowohucki" z dnia 22.10.2004 r. nr 43(707)