http://www.ryszardy.pl 

Na zdjęciu od lewej stoją:
Szczudłowski Ryszard autor strony RYSZARDY i autor strony internetowej SKALDOWIE Kabata Maciej.