http://www.ryszardy.pl 

Na zdjęciu od lewej stoją:
Glik Aleksander, Szczudłowski Ryszard, Gajec Janusz, Kaleta Jan, Kadłuczka Andrzej, Krupa Antoni.