http://www.ryszardy.pl 

Na zdjęciu od lewej stoją:
Kadłuczka Andrzej, Szczudłowski Ryszard, Krupa Antoni, Icha Andrzej - autor.