http://www.ryszardy.pl 
Rok 2004 21 maja.
Spotkanie u mnie w domu. Powyżej od lewej: Bernard Kwiecień,   Jerzy Mondrzyk ,  Gienek Grzesiak ,   Ryszard Szczudłowski .   Sławek Butenko.