http://www.ryszardy.pl 

Osiedle - dawniej A25 lub poźniej Młodości 1, Ognisko Młodych ZMS lub inaczej klub Violinka(Viola / jedynka). Tu zaczęło się formowanie i praca zespołu będącego protoplastą wszystkich, późniejszych składów - Bezdomni, Ryszardy, Popioły... Tu grały także Ametysty, Biała Gwiazda, Big-5, Wiślanie, Ab Ovo na wieczorkach dla młodzieży na zmianę z poźniejszymi w nazwie - Ryszardami. Widok od strony wejsciowej do dyrekcji. sala tańców na lewo od środka. Dziś budynek odnowiony, zajmowany wcześniej przez bank amerykański a teraz nieniecki.