http://www.ryszardy.pl 

Rok 2004 02 kwietnia.
Spotkanie u mnie w domu. Powyżej od lewej: Antek Krupa,  Bogumił Dijuk.