http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 - sierpień - Mielno
Od lewej: Antoni Krupa lg, Benek Radecki dr, Jan Jarczyk , Marian Pawlik bg