http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Od lewej: Antoni Krupa lg, ....... , Ryszard Kopciuch bg, Jerzy Bezucha dr, Marek Michalak tb