http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966
Od lewej: Jerzy Bezucha dr, Antoni Krupa lg,