http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 - Giżycko
Od lewej: Jerzy Piwowarski bg, Marian Pawlik gr, Antoni Krupa lg,