http://www.ryszardy.pl 

Rok 1966 - Giżycko
Od lewej: Marian Pawlik , Jerzy Piwowarski gr, Antoni Krupa lg,