http://www.ryszardy.pl 

Rok 1964 - Kraków
Od lewej: Feliks Naglicki bg,