http://www.ryszardy.pl 

Rok 1965 - Ojców
Od lewej: Marian Pawlik bg, Jerzy Dura gr, Antoni Krupa lg, Jan Kaleta gr,vocal