http://www.ryszardy.pl 

Artykuł z miesięcznika "Kraków" nr 3/2011