http://www.ryszardy.pl 

Czerwono - Czarni
zobacz pełny artykuł Andrzeja Boguni dla Dziennika Polskiego 06.11.2010
zobacz Dziennik Polski 06.11.2010

Czerwono-Czarni w 1961 r.;
od lewej: Marek Tarnowski, Wiesław Katana, Przemysław Gwoździowski, Jan Knap, Wiesław Bernolak, Michaj Burano, Janusz Godlewski (reprod. na podst. programu koncertu)