http://www.ryszardy.pl 


Lech Palca Wawele 1966-1969 z córk± Magdalen± (artysta muzyk)Wiolonczela Absolwentka PSM IIST. w KRAKOWIE im.M.Kar³owicza