http://www.ryszardy.pl 
Rok 2008 - Kłobuck
Od lewej: Lech Palca-Palczyński   - Wawele  1966-1969   w gościnie u Emila Zielonki