http://www.ryszardy.pl 
Rok 2008 - Stockholm
Od lewej: Teresa Pawlak,   Marek Pawlak,   Katarzyna Pawlak