http://www.ryszardy.pl 
Rok 2007- czerwiec
Od lewej: Lech Palca-Palczyński  - WAWELE  pierwszy wokalista zespołu i założyciel. Andrzej Mierzwa   Złote Struny  oraz Andrzej Puszkarzewicz