http://www.ryszardy.pl 
Rok 1965 - nad jeziorem Mielno
Powyżej od lewej: Jola Doniec  (voc), Czesław Popielarczyk  (voc), Joanna Makiej (voc),   Roma Doniec (voc),   Ryszard Szczudłowski (git. solo)  

Fot. Stefan Rzytki