http://www.ryszardy.pl 
Rok 2008 - Wiedeń
Małgosia Kitner-Mondrzyk,   "Janusz Pol-Stralkowski" - w środku,   Jerzy Mondrzyk