http://www.ryszardy.pl 
Rok 2008 - Wiedeń
Od lewej: gość zaproszony,   Zbigniew Wodecki,   Jerzy Mondrzyk,  dziennikarka z Bratysławy