http://www.ryszardy.pl 
Rok 2007 - Toronto Shadows Club
Na zdjÍciu od lewej: George Garner,   Ryszard Wilk