http://www.ryszardy.pl 
Rok 2007 wrzesień - Kraków
Jerzy Garncarczyk,   Ryszard Szczud³woski