http://www.ryszardy.pl 
Sierpień 2007
Zbyszek Irzeński ,   Zbyszek Balicki,   Mietek Szwajca   - Wander Boys