http://www.ryszardy.pl 
Sierpień 2007
Zbyszek Balicki ,   Zbyszek Irzeński z wizytą u   Tusiewiczów