Home 

Rok 1976 - klub Violinka.
Od lewej: Marek Maćkowski, Stanisław Alker