http://www.ryszardy.pl 
 Przemysław Gwoździowski  (1936-2005)    migawki  z  lat..